Propozície

Veľká cena veteránov Pezinská Baba 2022

15. ročník
18.06. 2022

Propozície

 

 1. Usporiadateľ: Veteran Car Club Pezinok, člen Združenia historických vozidiel Slovenskej republiky
 2. Toto podujatie je určené pre historické automobily, úžitkové vozidlá a motocykle do roku výroby 1970 a unikátne vozidlá novšieho roku výroby
 3. Účel súťaže: jazda pravidelnosti do vrchu, prehliadka renovátorskej činnosti a úroveň ovládania historických vozidiel
 4. Vozidlá účastníkov súťaže budú rozdelené do kategórií

AUTOMOBILY – triedy  1. Do roku 1945

 1. Do roku 1970
 2. Trieda špeciál do roku 1980

MOTOCYKLE – triedy    1. Do roku 1945

 1. Do roku 1970
 2. Trieda špeciál do roku 1980

V prípade menšieho počtu ( menej ako 5) špeciálov v oboch kategóriách sa táto zlučuje s najbližšou. Maximálny počet účastníkov je obmedzený. Usporiadateľ si v prípade veľkého počtu prihlásených vyhradzuje právo výberu v prospech vozidiel starších, vzácnejších, resp. originálnejších. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať do súťaže vozidlo, ktoré nebude vzhľadovo, technicky alebo historicky korektné – toto rozhodnutie nemusí zdôvodniť..

 1. Štartujúce vozidlo musí spĺňať ustanovenia platnej Vyhlášky MDVRR SR o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
 2. Jazda pravidelnosti sa koná na uzavretej trase o dĺžke 5,5 km do vrchu Pezinská Baba. Jazdí sa v smere od Pezinka do horského sedla Baba.

Program:

07:00 – 9:00         Organizačné a technické preberanie vozidiel

07:00 – 9:15         Raňajky

09:00 – 10:00       Výstava vozidiel a zoraďovanie vozidiel

v priestoroch štartu

09:30                    Rozprava s účastníkmi

10:00 – 12:00       Štart a priebeh prvej jazdy

12:00 – 13:30       Obed

12:00 – 13:30       Kultúrny program

13:30 – 15:30       Štart a priebeh druhej jazdy

16:00                    Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov

16:30                    Záverečné občerstvenie

 1. Súťažiaci absolvujú dve súťažné jazdy na uzavretej trase. Cieľom súťaže je dosiahnuť čo najmenší časový rozdiel medzi oboma súťažnými jazdami. Jazdný priemer si súťažiaci stanoví sám dosiahnutým časom v prvej súťažnej jazde. Proti nameraným časom nie je možné podať protest. Časomiera je elektronická.

Pri zhodnom čase rozhoduje víťazí vozidlo so skorším rokom výroby, v druhom slede s nižším obsahom motora.

 1. Štartuje sa na pokyn štartéra s motorom v chode podľa pokynov usporiadateľov v intervale cca. 1 min, v prípade potreby v intervale 30 sec. Riaditeľ pretekov môže povoliť odštartovanie viacerých vozidiel naraz. Vozidlá musia mať vpredu upevnené štartovné číslo.
 1. V priebehu jazdy je zakázané cúvať s vozidlom, stáť na trati ak nemá vozidlo poruchu a jazdiť v protismere
 1. Prezentácia účastníkov sa koná v depe umiestnenom v bývalom kameňolome na asi 5-tom kilometri smerom od Pezinka na ceste Pezinok – Malacky v uvedený deň od 7.00 do 9. 00 hod.
 1. Štartovný vklad :

Jazdec                   40,- eur

Spolujazdec          25.- eur

Štartovný vklad obsahuje stravu, odťahovú službu do priestorov depa v prípade poruchy vozidla, ceny pre víťazov kategórií a spomienkový suvenír

Prihláška sa nachádza na stránke www.vccpezinok.sk

Kontakt: Mgr. Robert Blunár, 0948 333 169, mail:

vccpezinok@gmail.com

 1. Uzávierka prihlášok je 12.6.2022, alebo po dosiahnutí maximálneho počtu nahlásených štartujúcich.
 1. Riaditeľstvo preteku:

Riaditeľ pretekov: Robert Blunár

Zástupca riaditeľa pretekov: Ladislav Kováč

Vedúci trate a usporiadateľov: Henrich Klokner

Technický komisár: Norbert Blunár

Športový komisár: Karol Kintler

 1. Prví traja jazdci z každej kategórie získajú ceny za I., II. a III.

miesto. Ďalej odovzdané iné ocenenia podľa možností VCC.

 1. Každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo. V prípade poškodenia seba, svojich spolujazdcov a vozidla nebude vymáhať škodu od organizátorov. Organizátor neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví, veciach a majetku ktoré spôsobia účastníci pretekov. Súhlas s podmienkami pretekov podpisuje jazdec v Prijímacom liste.

Mgr. Robert Blunár

predseda VCC Pezinok