Propozície

Veľká cena veteránov Pezinská Baba 2023

16. ročník
24. 06. 2023

Propozície

1. Usporiadateľ: Veteran Car Club Pezinok, člen Združenia historických vozidiel Slovenskej
republiky
2. Toto podujatie je určené pre historické automobily, úžitkové vozidlá a motocykle do roku
výroby 1970 a unikátne vozidlá novšieho roku výroby
3. Účel súťaže: jazda pravidelnosti do vrchu, prehliadka renovátorskej činnosti a úroveň
ovládania historických vozidiel
4. Vozidlá účastníkov súťaže budú rozdelené do kategórií
AUTOMOBILY – triedy 1. Do roku 1945
2. Do roku 1970

3. Trieda špeciál do roku 1980

MOTOCYKLE – triedy 1. Do roku 1945
2. Do roku 1970

3. Trieda špeciál do roku 1990

V prípade menšieho počtu ( menej ako 5) špeciálov v oboch kategóriách sa táto zlučuje
s najbližšou. Maximálny počet účastníkov je obmedzený. Usporiadateľ si v prípade
veľkého počtu prihlásených vyhradzuje právo výberu v prospech vozidiel starších,
vzácnejších, resp. originálnejších. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať do súťaže
vozidlo, ktoré nebude vzhľadovo, technicky alebo historicky korektné – toto rozhodnutie
nemusí zdôvodniť..
5. Štartujúce vozidlo musí spĺňať ustanovenia platnej Vyhlášky MDVRR SR o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke
6. Jazda pravidelnosti sa koná na uzavretej trase o dĺžke 5,5 km do vrchu Pezinská Baba.
Jazdí sa v smere od Pezinka do horského sedla Baba.
7. Program:
07:00 – 9:00 Organizačné a technické preberanie vozidiel
07:00 – 9:15 Raňajky
09:00 – 10:00 Výstava vozidiel a zoraďovanie vozidiel
v priestoroch štartu
09:30 Rozprava s účastníkmi
10:00 – 12:00 Štart a priebeh prvej jazdy
12:00 – 13:30 Obed
12:00 – 13:30 Kultúrny program
13:30 – 15:30 Štart a priebeh druhej jazdy
16:00 Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov
16:30 Záverečné občerstvenie
8. Súťažiaci absolvujú dve súťažné jazdy na uzavretej trase. Cieľom súťaže je dosiahnuť čo
najmenší časový rozdiel medzi oboma súťažnými jazdami. Jazdný priemer si súťažiaci

stanoví sám dosiahnutým časom v prvej súťažnej jazde. Proti nameraným časom nie je
možné podať protest. Časomiera je elektronická.
Pri zhodnom čase rozhoduje víťazí vozidlo so skorším rokom výroby, v druhom slede
s nižším obsahom motora.
9. Štartuje sa na pokyn štartéra s motorom v chode podľa pokynov usporiadateľov
v intervale cca. 1 min, v prípade potreby v intervale 30 sec. Riaditeľ pretekov môže
povoliť odštartovanie viacerých vozidiel naraz. Vozidlá musia mať vpredu upevnené
štartovné číslo.
10. V priebehu jazdy je zakázané cúvať s vozidlom, stáť na trati ak nemá vozidlo poruchu a
jazdiť v protismere
11. Prezentácia účastníkov sa koná v depe umiestnenom v bývalom kameňolome na asi 5-tom
kilometri smerom od Pezinka na ceste Pezinok – Malacky v uvedený deň od 7.00 do 9. 00
hod.
12. Štartovný vklad :
Jazdec 50,- eur
Spolujazdec 30.- eur
Štartovný vklad obsahuje stravu, odťahovú službu do priestorov depa v prípade poruchy
vozidla, ceny pre víťazov kategórií a spomienkový suvenír
Prihláška sa nachádza na stránke www.vccpezinok.sk
Kontakt: Mgr. Robert Blunár, 0948 333 169, mail: vccpezinok@gmail.com

14. Uzávierka prihlášok je 16.6.2023, alebo po dosiahnutí maximálneho počtu
nahlásených štartujúcich.
15. Riaditeľstvo pretekov:
Riaditeľ pretekov: Robert Blunár
Promotér podujatia: Ladislav Kováč
Technický komisár: Norbert Blunár
Športový komisár: Karol Kintler
16. Prví traja jazdci z každej kategórie získajú ceny za I., II. a III.
miesto. Ďalej odovzdané iné ocenenia podľa možností VCC.
17. Každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo.
V prípade poškodenia seba, svojich spolujazdcov a vozidla nebude vymáhať škodu od
organizátorov. Organizátor neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví, veciach
a majetku ktoré spôsobia účastníci pretekov. Súhlas s podmienkami pretekov podpisuje jazdec
v Prijímacom liste.

Mgr. Robert Blunár
predseda VCC Pezin